Projekat „Širi benefiti od celoživotnog učenja“

Projekat „Širi benefiti od celoživotnog učenja“

Evropa, novembar 2011. Počeo je EU projekat „Wider Benefits of Lifelong Leaning (BeLL)“. U toku projekta se ispituju napori pojedinaca u učenju i obrazovanju i konkretne prednosti koje im učenje donosi, kao i način na koji oni doprinese društvu. U ovom procesu benefiti od učenja se fokusiraju na društvenu ulogu, a ne samo na ekonomsku. Ovo je prvi projekat kojim se prikupljaju komparativni kvalitativni i kvantitativni podaci o društvenim i individualnim posledicama učešća u celoživotnom učenju. Rezultati empirijskog istraživanja mogu biti korišćeni za pružanje saveta u donošenju politika kako bi se legitimisalo ulaganje u neformalno obrazovanje odraslih, što svakako trenutno nije prioritet. Projektni konzorcijum čine predstavnici univerziteta, privatnih i državnih istraživačkih instituta i organizacija koje se bave praksom obrazovanja odraslih. Društvo za obrazovanje odraslih će učestvovati u projektu kao tihi partner, ali će ravnopravno realizovati sve faze istraživanja.