Projektna aktivnost Društva za obrazovanje odraslih izdvojena kao primer dobre prakse novog EU projekta

Projektna aktivnost Društva za obrazovanje odraslih izdvojena kao primer dobre prakse novog EU projekta

aemalogoBeograd, jul 2014. Jedna od aktivnosti projekta Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa koje je, uz podršku dvv international, Društvo za obrazovanje odraslih realizovalo sa različitim partnerima iz Srbije u periodu 2004-2009 izdvojena kao primer dobre prakse na upravo otvorenom portalu Adult Education Made Accessible (www.aemanet.eu). Ovaj portal je jedno od sredstava komunikacije istoimenog projekta, koji ima za cilj unapređenje participacije osoba sa invaliditetom u obrazovanju odraslih (The project aims at contributing to an increased participation of disableds in adult education). Projektna aktivnost Društva koja je izdvojena kao primer dobre prakse je obuka 48 invalida – paraplegičara, u svrhu unapređenja njihove zapošljivosti upotrebom tehnologije učenja na daljinu. Obuka je realizovana u periodu 2006-2007 i u tehnološkom smislu je predstavljala pionirsku aktivnost u oblasti stručnog osposobljavanja odraslih.