Projektno učenje u Srbiji

Projektno učenje u Srbiji

SeminarBeograd, jul 2010. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je, u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju, drugi ciklus obuke multiplikatora u obrazovanju odraslih od dva dvodnevna seminara, koji su održani u toku dva vikenda u Beogradu. Prvom seminaru je prisustvovalo 18 učesnika , a tema je bila „Tradicionalne i nove forme učenja“. Posebna pažnja je posvećena organizacionim i metodičkim oblicima učenja; projektnom učenju i učenju u mrežama; ciljevima, sadržajima i ciljnim grupama kao i kriterijumima za izbor organizacionih formi i metodičkih oblika rada sa odraslima, zatim tradicionalnim provajderima i tradicionalnim formama učenja. Na drugom seminaru je prisustvovalo 14 učesnika, a tema je bila „Projektno učenje“ gde je ono posmatrano kao savremena forma obrazovanja odraslih. Zatim je bilo reči o njegovom karakteru i specifičnostima u odnosu na tradicionalne forme učenja i mogućnostima projektnog učenja u Srbiji kao i o potrebi za daljim obrazovanjem. Učesnicima su predstavljeni i neki fondovi iz koji se finansiraju projekti iz oblasti obrazovanja što je u stvari predstavljalo nadogradnju na znanja u vezi sa projektima EU stečena na studijskom putovanju u Nemačku u maju ove godine.