Prvi seminar u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavršavanje

Prvi seminar u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavršavanje

Beograd, maj 2006. Eksperti Društva za obrazovanje odraslih pomažu reformu pravosudnog sistema koju realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju via Progeco. Ekspertska pomoć pružena je u razvoju kurikuluma za dve različite grupe sudija i u treningu predavača koji će realizovati kurikulume.