Realizovana obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenim starijim osobama“

Realizovana obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenim starijim osobama“

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeograd, oktobar 2015. U prostorijama Doma „Bežanijska Kosa“ Ustanove Gerontološki centar Beograd (UGCB), u periodu od 19. do 20. oktobra 2015. godine, održana je dvodnevna obuka Kreiranje i realizacije programa namenjenim starijim osobama. Obuku su, u okviru priprema za IX Festival učenja odraslih, organizovali Društvo za obrazovanje odraslih i UGCB u cilju podrške zaposlenima u gerontološkim ustanovama da samostalno kreiraju i realizuju obrazovne programe. U obuci je učestvovalo 23 stručnjaka koji rade u okviru UGCB – socijalnih radnika, psihologa, radnih terapeuta i sl.. Treneri obuke (MA Aleksandar Bulajić i dr Tamara Nikolić Maksić) su bili angažovani od strane Društva za obrazovanje odraslih sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a program je namenski razvijen uz podršku gospođe Svetlane Živanić, savetnika u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i višegodišnjeg rukovodioca Mreže univerziteta za III životno doba. Veliko iskustvo grupe u radu sa starima bilo je pogodna početna tačka za vođenje diskusije o mogućnostima primene obrađivanih koncepata u sferi rada sa starijima, a koje su usledile nakon svakog tematskog dela. Kvalitet dobijenih preporuka i informacija bio je takav da je trenerima predstavljao bogat izvor informacija i uvida koje mogu iskoristiti u budućnosti u radu sa zaposlenima u gerontološkim ustanovama.