Regionalni sastanak CONFINTEA VI u akciji za Jugoistočnu Evropu

Regionalni sastanak CONFINTEA VI u akciji za Jugoistočnu Evropu

grupnabledBled, jul 2013. Regionalni sastanak CONFINTEA VI u akciji za Jugoistočnu Evropu održan je u periodu od 7. do 9. jula na Bledu u Sloveniji. Sastanku, koji je organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Institutom za obrazovanje odraslih Slovenije uz podršku dvv international-a, prisustvovalo je ukupno trinaest eksperata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije. Predstavnici zemalja koji su nastavili da pružaju značajan doprinos u pogledu praćenja i implementacije strategije formulisane u Belemu 2009. godine, dolaze iz nekoliko vladinih institucija, nevladinih organizacija i sa univerziteta zemalja regiona. Sastanak je održan sa ciljem da se predstave ključni nacionalni rezultati u praćenju i primeni CONFINTEA VI follow up strategije; kao i da se postigne dogovor o predstavljanju i aktivnom učešću regiona Jugoistočne Evrope na velikoj pripremnoj srednjoročnoj konferenciji UNESCO-a za Evropu, Severnu Ameriku i Izrael, koja će biti organizovana u decembru 2013. godine u Litvaniji. Tokom rada i boravka na Bledu posebna pažnja usmeravana je na održivost kontinuiteta sastajanja i saradnje predstavnika regiona, kao i usaglašavanje smernica o daljem zajedničkom radu.