Saradnja Grčke asocijacije za obrazovanje odraslih i Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda

Saradnja Grčke asocijacije za obrazovanje odraslih i Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda

Predavanje u Solunu na sajtuSolun, septembar 2009. Društvo za obrazovanje odraslih, zajedno sa Institutom za pedagogiju i andragogiju iz Beograda, uspostavilo je saradnju sa grčkom asocijacijom za obrazovanje odraslih. U junu je potpisan memorandum o saradnji, dogovorena je razmena časopisa, razmena stručnjaka i druge raznovrsne aktivnosti. Kao jedan od prvih u nizu, 12.09.2009. je održan jednodnevni seminar u Solunu, tokom kojeg je dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih kroz nekoliko predavanja za članove Helenske asocijacije i za ostale goste, upoznala učesnike sa tekućim problemima obrazovanja odraslih u Srbiji, sa novim tendencijama u evropskoj politici obrazovanja i učenja odraslih, kao i  sa radom Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA).