Saradnja Srbije i Hrvatske na projektu Prekogranična saradnja

Saradnja Srbije i Hrvatske na projektu Prekogranična saradnja

Bačka Palanka – Vukovar, septembar 2009. U toku su pripreme za projekat  prekogranične saradnje, koji je namenjen ženama sa prostora bačkopalanačke opštine (Srbija)  i vukovarsko-sremske županije (Hrvatska), a rezultat je saradnje Društva za obrazovanje odraslih i Omladinske nevladine organizacije (ONO) iz Novog Sada, i finansijske podrške Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv International) iz Bona. Cilj projekta je pokretanje inicijative za udruživanje žena i organizacija koje okupljaju žene, informisanje i stvaranje prostora za međuetnički dijalog i prekograničnu saradnju u ovom regionu. Program obuhvata 2 vikend seminara. Tokom seminara grupa će raditi na uspostavljanju i jačanju programa prekogranične saradnje, ličnom osnaživanju i prepoznavanju sopstvenih potencijala, uslovima uspešne komunikacije, resursima regiona i budućim zajedničkim akcijama. Nakon dva vikend seminara, planirana su još dva jednodnevna susreta, po jedan u svakom gradu. Tokom tih susreta grupa će posetiti predstavnike lokalne samouprave i predstaviti dosadašnja iskustva i planove za buduću saradnju. Takođe su planirane posete institucijama kulture sa ciljem socijalizacije i zbližavanja kultura u ovom regionu, kao i stvaranja i jačanja multikulturalnog dijaloga i upoznavanja sa potencijalima regiona (kulturni, sportski, turistički i dr.)