Sastanak BeLL partnera i multiplikatora na završnoj sesiji projekta

Sastanak BeLL partnera i multiplikatora na završnoj sesiji projekta

beLLBon, januar 2014. Nakon dve godine prikupljanja i analiziranja podataka o vezi između participacije odraslih u neformalnim obrazovanim aktivnostima i konkretnih benefita za blagostanje pojedinaca i njihovog neposrednog okruženja, partneri projekta iz deset zemalja prezentovali su konačne rezultate istraživanja budućim multiplikatorima. Partnerski sastanak održan je 21. januara u Nemačkom institutu za obrazovanje odraslih (DIE) gde su sumirani konačni rezultati istraživanja, a nakon čega se razgovaralo o diseminaciji istih kroz aktivnosti multiplikatora, izdavanje publikacije, ažuriranje novosti na web stranici projekta. Sastanak sa multiplikatorima, odnosno ekspertima iz širokog spektra institucija, održan je 22. januara u prostorijama DIE. Nakon detaljnog prezentovanja rezultata i metodologije istraživanja rad je nastavljen u radnim grupama u kojim se diskutovalo o načinima na koje je moguće iskoristiti dobijene rezultate. Dokument Preporuke BeLL studije za politike bio je ishod diskusija i rada prethodna dva dana. Učešće i angažman srpskog istraživačkog tima posebno je pohvaljen, s obzirom na ulogu tihog partnera. Nakon povratka u Beograd 30. januara u prostorijama Društva za obrazovanje odraslih održan je sastanak nacionalnog BeLL tima gde su dogovoreni dalji koraci u diseminaciji dobijenih rezultata istraživanja, ali i njihovo korišćenje u promociji celoživotnog učenja i lobiranju za obrazovanje odraslih na nacionalnom i regionalnom nivou.