Sastanak Izvršnog odbora EAEA

Sastanak Izvršnog odbora EAEA

Talin, septembar 2014. Maja Maksimović, članica Izvršnog odbora EAEA učestovala je na sastanku ovog tela u Talinu 25. i 26. septembra 2014. godine. Kao predstavnica članica EAEA van Evropske unije Maja olakšava i pospešuje komunikaciju između partnera u regionu i EAEA i predstavlja glas regiona u Izvršnom odboru organizacije. Istovremeno Maja obaveštava partnere u regionu o aktuelnim dešavanjima u obrazovanju odraslih u Evropi. Glavne teme sastanka su bile: reakcija EAEA na Strategiju Evropa2020, nastavak lobiranja za Evropsku godinu učenja odraslih, prikaz Erasmus + programa, potreba za značajnijim učešćem EAEA u međunarodnim debatama. Do narednog sastanka, planiranog u Sarajevu u novembru prikupljaćemo predloge i ideje za unapređenje položaja regiona Jugoistočne Evrope u inicijativama i programima Evropske komisije za zemlje izvan Evropske unije.