Sastanak partnera „BeLL“ projekta

Sastanak partnera „BeLL“ projekta

Bolonja, april 2013. Treći sastanak partnera „BeLL“ projekta održan je u Bolonji od 23. do 24. aprila 2013. godine. Sastanak je organizovan sa idejom da učesnici na projektu razmene ideje i iskustva u vezi sa dosadašnjim aktivnostima, ali i da se postignu dogovori oko narednih aktivnosti i zadataka. Srbija je jedna od zemalja koja je uspešno pre sastanka prikupila sve podatke neophodne za dalje istraživanje, te su naše predstavnice imale priliku da svojim iskustvom pomognu kolegama iz zemalja koji su još uvek bili u procesu prikupljanja neophodnih podataka za dalju analizu. Povodom ovog pitanja iznesen je zaključak da je prikupljanje podataka išlo veoma sporo i teško u većini zemalja. Drugi deo sastanka bio je posvećen diseminaciji rezultata istraživanja, kako na evropskom, tako i na nacionalnim nivoima. Ovo pitanje je ostalo “otvoreno”, kako bi se promislile nacionalne potrebe, ali je predloženo da se rezultati pre svega pošalju partnerima, kao i da se razmisli o njihovom prikazivanju i upotrebi u naučnim člancima. U završnom delu sastanka otvoreno je pitanje produžetka projekta do januara 2014. godine i usaglašeni su rokovi i način rada u vezi sa ispunjavanjem budućih zadataka. Iako je Društvo za obrazovanje odraslih “tihi” partner na ovom projektu, naše koleginice su dale značajan doprinos realizaciji projekta pomažući kolegama iz drugih zemalja svojim znanjem, iskustvom, kao i kvalitetom rada i posvećenošću tokom procesa prikupljanja i obrade podataka.