Sastanak rukovodilaca projekata iz DVV projektnih kancelarija u EBIS zemljama

Sastanak rukovodilaca projekata iz DVV projektnih kancelarija u EBIS zemljama

BudvaIMG_0701, septembar 2005. Od 09. do 11. septembra 2005. je organizovan sastanak za rukovodioce projekta iz DVV projektnih kancelarija iz EBIS regiona. Cilj sastanka je bilo osnaživanje saradnje između zemalja, kao i koordinacija zajedničkih aktivnosti u okviru EBIS projekta kao i razvoj novih regionalnih projekata. Rukovodioci projekta su imali priliku da razmene iskustva i ideje. Gospodin Damjanović, zamenik ministra obrazovanja Republike Crne Gore i gospodin Raičević, menadžer VET Centra u Crnoj Gori su na sastanku bili gosti. Gospodin Damjanović je obavestio učesnike o stanju u obrazovanju odraslih i izazovima u Crnoj Gori. Gospodin Raičević je predstavio učesnicima projekte koje je realizovao VET Centar i istakao važnost koju DVV ima za centar. Obojica su se zahvalili na saradnji sa DVV-om kao i nadu da će se ona nastaviti.