Sastanak sa partnerima zainteresovanim za inicijativu Centar za učenje u zajednici

Sastanak sa partnerima zainteresovanim za inicijativu Centar za učenje u zajednici

kcgradBeograd, septembar 2015. Prva faza realizacije Festivala učenja odraslih 2015. u Beogradu je završena sastankom sa partnerima, organizacijama, grupama i pojedincima – inicijativama za učenje u zajednici. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo sastanak u KC Grad 14. septembra 2015. sa ciljem predstavljanja i umrežavanja inicijativa za učenje u beogradskim zajednicama i promišljanja modela centara za učenje u zajednici. U tom smislu učesnici su predstavili svoje aktivnosti i svoje i javne resurse za formiranje centar za učenje u zajednici. Završni poster skupa je bio uverljivo svedočanstvo značajnih programskih, prostornih i organizacionih kapaciteta, ali i velikog entuzijazma sa kojim su učesnici skupa prihvatili ovu ideju. Sledeći korak će činiti podrška inicijativama kroz obuku i koncipiranje modela centra, da bi u trećem koraku festivalskim promotivnim skupovima novi model bio predstavljen široj javnosti.