Sastanak Upravnog odbora Evropske asocijacije za obazovanje odraslih (EAEA)

Sastanak Upravnog odbora Evropske asocijacije za obazovanje odraslih (EAEA)

Varsava bord 1Varšava, septembar 2009. Upravni odbor Evropske asocijacije za obazovanje odraslih (EAEA), čija je članica Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, održao je sastanak u Varšavi, na kojem je bilo govora o aktuelnim temama i aktivnostima EAEA, uključujući i one planirane za jugoistočnu Evropu. Naročita pažnja posvećena je organizovanju zajedničke međunarodne konferencije “Adult education: response to global crisis – strenghts and challenges of the profession”, u novembra 2009, koju povodom 30 godina Katedre za andragogiju organizuju:

– Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Katedra za andragogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju);

– Evropska asocijacija za obazovanje odraslih EAEA;

– Društvo za obrazovanje odraslih.

Konferencija će biti podržana od strane:

– Lifelong Learning Programme of the European Commission, Directorate General for Education and Culture;

– Ministarstva prosvete Republike Srbije;

– Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv International);