Seminar o Evropskom sertifikatu za strane jezike

Seminar o Evropskom sertifikatu za strane jezike

Beograd, januar 2004. Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa Institutom G17 organizovalo treći seminar za nastavnike kako bi im se odmogućilo da dobiju licence za ispitivače za Sertifikat engleskog jezika za poslovne potrebe – napredni nivo (B2), koji je predstavljen prošle godine. Ovaj ispit je namenjen polaznicima koji su dostigli nivo B2 prema zajedničkom evropskom okviru za strane jezike Saveta Evrope i žele da koriste engleski jezik u poslovnom okruženju.