Seniorski aktivizam

Seniorski aktivizam

SeniorskiaBeograd, april 2015. Gradska opština Zvezdara i Volonterski servis Zvezdare, višegodišnji partner Društva za obrazovanje odraslih, su organizovali predavanje na temu „Seniorski aktivizam u Beogradu -potrebe i mogućnosti“ kako bi predstavili rezultate istraživanja o svesti seniora o pojmu i značaju aktivnog starenja. Cilj istraživanja bio je da se utvrde stavovi i znanja ispitanika o seniorskom aktivizmu, uzroci njihove socijalne isključenosti, kao i motivatori koji bi uticali na njihovo aktiviranje. Među preporukama ovog istraživanja na prvom mestu naveden je „nedostatak kontinuiranih i dostupnih programa učenja i osnaživanja starijih“. Predstavnici Društva su prisustvovali prezentaciji i učestvovali u raspravi koja je usledila naglašavajući značaj pokretanja inicijativa na nivou lokalnih zajednica za više-generacijske i među-generacijske aktivnosti koje bi dale priliku i prostor da se stariji aktiviraju, prepoznaju kao korisni i značajni i uključe u međugeneracijsku komunikaciju, pre svega sa mladima. Grupe za učenje u zajednici i grupe za razvoj zajednice kroz učenje i razmenu znanja su odličan primer takvih aktivnosti. Skup je bio i dobra prilika da predstavnici Društva prikupe od partnera, koji su aktivni u oblasti obrazovanja starijih, ideje za aktivnosti ovogodišnjeg Festivala učenja odraslih.