SMILE Seminar „Participativne metode za oblikovanje naših realnosti“

SMILE Seminar „Participativne metode za oblikovanje naših realnosti“

Beograd, jun 2006. Ovaj seminar se razlikovao od prethodnih seminara u okviru SMILE projekta u tome što je na njemu 15 učesnika izabrano iz organizacija i institucija samo iz Srbije. Grupa učesnika je bila heterogena u smislu godišta i profesije, a što je i bila namera da bi se podržalo učenje uzajamnom razmenom. Cilj treninga je bio da uvede pedagoge i andragoge u participativne metode: Radionice budućnosti, Metode otvorenog prostora i Svetski kafe, kroz koje su prolazili učesnici na osnovu tema koje se tiču obrazovanja u Srbiji. Učesnici su doprineli uspehu seminara na aktivan i kreativan način i bili su spremni na diskusiju. Trening su vodile i moderirale Tamara Nikolić Maksić i Marijana Todorović, saradnice Društva za obrazovanje odraslih.