Studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka)

Studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka)

EPsiteBad Liebencel, Strazbur, maj 2010. U okviru projekta „Jačanje kapaciteta u oblasti obrazovanja odraslih“, projektna kancelarija dvv international iz Beograda u saradnji sa partnerskom organizacijom Pokrajinska centrala za političko obrazovanje Baden Virtemberg, uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international), organizovala je studijsko putovanje u Bad Libencel u Nemačkoj, za 35 učesnika iz Srbije. Učesnici putovanja bili su treneri i multiplikatori zaposleni u raznim institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja odraslih: Ministarstvu prosvete, trening centrima, Centru za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, socijalnim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, školama, privrednim organizacijama itd. Jedan deo studijskog putovanja sastojao se od interaktivnih predavanja i radionica organizovanih i realizovanih u saradnji sa Internationalnim centrom Forum u Burg Libencelu (Internationales Forum Burg Liebenzell). Kao što je i planirano, učesnici su posetili Savet Evrope i Evropski parlament u Strazburu. Tom prilikom, kroz prezentacije i predavanja predstavljeni su im istorijat, organizacija i rad ovih evropskih institucija, kao i osnovni zadaci i ciljevi rada Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. U interaktivnom delu učesnici su imali priliku da dođu do novih znanja i informacija i da učestvuju u diskusijijama na temu evropskih integracija. Takođe od velikog značaja bile su i posete Visokim narodnim školama u Kalvu i Stutgartu, u kojima je predstavljen jedan segment sistema obrazovanja odraslih u Nemačkoj, zatim raznovrsna ponuda Visokih narodnih škola, zakonska regulativa, osnove finansiranja ovih institucija i sl. U okviru posete Bad Libencelu učesnike je primio upravnik Skupštine grada, a predposlednjeg dana putovanja posećen je univerzitetski grad Tibingen. Zaključak učesnika je da će ovo putovanje značajno unaprediti njihovu andragošku praksu, ali i da je ono od velikog značaja za upoznavanje evropskih institucija, zatim osnova i sistema funkcionisanje Evropske unije i njenih ključnih institucija, njihove organizacije, polja rada i uticaja koji građani Unije imaju na njih.