THE SMILE TRAINING III: Participativne metode za oblikovanje naše realnosti

THE SMILE TRAINING III: Participativne metode za oblikovanje naše realnosti

S4023604Beograd, mart 2006. Treningu je prisustvovalo 20 učesnika iz zemalja regiona: Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije i Crne Gore. Članovi grupe su se razlikovali u godinama, u kulturološkoj, religijskoj i profesionalnoj osnovi, ali takođe i u stečenom iskustvu u oblasti obrazovanja odraslih. Ovakav sastav grupe podstakao je učesnike da uče jedni od drugih putem razmene mišljenja i interakcije. Grupa je pokazala visok nivo znanja, veština, motivacije i truda u kreiranju rešenja za date zadatke i time doprinela procesu učenja. Tokom kursa koji je trajao četiri dana pokazane su pet različitih metoda gde je grupa aktivno učestvovala u primeni: World Cafe, Open Space Technology, Future Creative Workshop, Future Search Conference and Appreciative Inquiry. Trening je bio tako oblikovan da je omogućavao članovima grupe da iskuse ove metode na prvom mestu kao učesnici, ali takođe i da izaberu preferirani metod po kome će potom oblikovati i prezentovati svoju radionicu u koju će uključiti ostale članove grupe. Učesnici su odlučili da rade u četiri radionice: World Café, Future Creating Workshop, Appreciative Inquiry i Future Search Conference. Rezultati evaluacije su pokazali da su učesnici pozitivno prihvatili sadržaj treninga i pretpostavka je da će u svom budućem radu koristiti metode koje su naučili na ovom treningu šireći stečeno znanje u cilju kreiranja inovativnih rešenja za individualne, lokalne i regionalne potrebe.