Treća javna radionica PEFETE projekta

Treća javna radionica PEFETE projekta

IMG_4674Sofija, jun 2006. Panevropski forum obrazovanja odraslih za treće doba (PEFETE) je organizovao javnu radionicu o razvoju “Train the Trainer (TTT)” seminara u obrazovanju osoba trećeg doba u Sofiji (Bugarska) u periodu 07 – 09. juna 2006. godine. Učesnici, PEFETE partneri iz različitih evropskih zemalja i andragozi iz Bugarske su učestvovali u diskusiji o sadržaju, metodologiji i organizaciji specifičnih train-the-trainer seminara o obrazovanju osoba trećeg doba. Diskusija, koja je bila obogaćena interkulturnom razmenom, fokusirala se na nove trendove razvoja: razmišljanje o budućim potrebama učenja moralo je da uzme u obzir promenjeni socijalni kontekst, nove participativne aktivnosti i uključivanje starih u društvo putem učenja. Kao krajnji rezultat radionice može se pomenuti razvoj i poboljšanje socijalne infrastukture, osnivanje nacionalnih TTT programa za učenje u trećem dobu, kao i predlozi vezani za opštu inicijativu prema TTT programu kroz Grundtvig 1. Društvo za obrazovanje odraslih predstavljala je Tamara Nikolić Maksić.