Treći sastanak partnera evropskog projekta AE-PRO

Treći sastanak partnera evropskog projekta AE-PRO

aepromalmeMalme, maj 2015. Treći sastanak partnera AE-PRO projekta održan je u Glokala visokoj narodnoj školu u Malmeu u Švedskoj 19. i 20. maja. Sastanak je bio veoma značajan s obzirom na to da je bio posvećen realizaciji prve sesije na AE-PRO on-line platformi (http://www.ae-learning.eu/), ali i dogovoru o realizaciji narednih sesija. Tokom sastanka analizirane i diskutovane su prve povratne informacije od polaznika on-line kursa. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su rezultate uvodnog upitnika, koji su popunili polaznici prilikom registracije na on-line platformu. U nastavku rada proces evaluacije, za koji je zaduženo Društvo za obrazovanje odraslih, istaknut je kao jedna od ključnih aktivnosti u predstojećem periodu realizacije projekta. Predstavnik kompanije Learningpool, koja je kreirala on-line platformu, prisustvovao je sastanku, da bi partnerima na projektu detaljno predstavio platformu i sve funkcije alatki za kreiranje i realizaciju kurseva. Sastanak je završen produktivnom radionicom o budućem razvoju platforme.