Učešće saradnice Društva za obrazovanje odraslih na konferenciji Međunarodnog društva za obrazovanje vizuelnom umetnošću

Učešće saradnice Društva za obrazovanje odraslih na konferenciji Međunarodnog društva za obrazovanje vizuelnom umetnošću

majaLisabon, jul 2015. Međunarodno društvo za obrazovanje vizuelnom umetnošću (InSEA) organizovalo je u Lisabonu u periodu 6-10. jula konferenciju Rizici i mogućnosti obrazovanja vizuelnom umetnošću u Evropi. Skup je bio posvećen postojećim i alternativnim modelima umetničkog obrazovanja i obrazovanja umetnošću u Evropi u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu, kroz analizu primera iz prakse. Pored usmenih prezentacija učesnika, razgovora i refleksija konferencija je uključila i virtuelne prezentacije u blogosferi, izložbe, radionice i performanse. Zaključci konferencije su oblikovani u formi deklaracije za potrebe zagovaranja umetničkog obrazovanja. Deklaracija je napisana kao odgovor zvaničnom diskursu o umetničkom obrazovanju, obrazovanju umetnošću i umetnosti u obrazovanju (UN Globalni ciljevi obrazovanja, Obrazovanje, održivost i agenda razvoja nakon 2015. OECD i EU izveštaji). Metode učenja odraslih bazirane na umetnosti često se koriste u programima koji se tiču rešavanja konflikata i ljudskih prava. Društvo za obrazovanje odraslih podržalo je učešće na konferenciji saradnice Maje Maksimović, docentkinje na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Maja je održala prezentaciju o tome kako se drama i pokret mogu upotrebiti u obrazovanju odraslih na temu rodne ravnopravnosti.