Učešće u javnim konsultacijama povodom izrade Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike

Učešće u javnim konsultacijama povodom izrade Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike

Beograd, novembar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih aktivno se uključilo u izradu Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP – Employment and Social Reform Program) učešćem u javnim konsultacijama na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Dostavljanjem komentara na nacrt mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) Društvo za obrazovanje odraslih pocrtalo je značaj obrazovanja odraslih u celokupnom obrazovnom sistemu Srbije, a naročito u oblasti zapošljavanja i kvaliteta obrazovanja odraslih. Učešće u izradi ovog dokumenta značajan je doprinos i podrška napredovanju Srbije u evropskim integracijama s obzirom da je ESRP je zamišljen kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja i strukturiran je po modelu strategije Evropa 2020, koju države članice već primenjuju.