Umrežavanje na konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“

Umrežavanje na konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“

komskonfBeograd, novembar 2015. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih aktivno je učestvovao na jednodnevnoj konferenciji o međugeneracijskoj solidarnosti „Premošćavanje jaza“, 12. novembra, koju je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa UNFPA i UNDESA. Događaj je organizovan sa ciljem da se prodiskutuju i promisle važna pitanja o neophodnosti intenziviranja kulture dijaloga, odgovornosti i saradnje među generacijama. Nakon predstavljanja organizatora i predstavnika resornih ministarstava o međugeneracijskoj saradnji govorili su predstavnici i predstavnice, istraživačkih, vladinih i nevladinih organizacija. U toku diskusije predstavnik Društva za obrazovanje odraslih otvorio je pitanje ostvarenosti ciljeva koji se odnose na celoživotno učenje u Strategiji o starenju (2006-2015), ali i koncipiranju strateških koraka za naredni period. Konferencija je nastavljena predstavljanjem primera dobre prakse, kao i moderiranim diskusijama u kojima su koncipiranje preporuke za prevazilaženje međugeneracijskog jaza u oblasti zapošljavanja i političkog aktivizma, kao i stereotipa. Tokom razgovora izgrađeni su mnogi mostovi između pojedinaca i između organizacija. Sledeći korak je koncipiranje i realizacija zajedničkih projekata.