Univerzitet za treće doba (2004)

Univerzitet za treće doba (2004)

U3D-1Neposredan povod za izradu ove publikacije je 15 godina od osnivanja prvog Univerziteta za treće doba (U3D) u Srbiji 1989. godine. Osnivači U3D su bili Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je teorijski oblikovao i stručno osmislio njegovu koncepciju u programsku osnovu, Redakcija obrazovanog programa TV Beograd, koja je omogućila da se ideja o potrebi osnivanja U3D približi široj javnosti i dobije njenu podršku, i Narodni univerzitet „Braća Stamenković“, koji je obezbedio stručne i materijalne uslove za početak njegovog rada. Publikacija je imala i svrhu predstavljanja i promocije Mreže univerziteta za treće doba, čije formiranje je 2002. godine iniciralo, i kasniji rad i razvoj podržavalo Društvo za obrazovanje odraslih u periodu narednih 5 godina. Urednik: Svetlana Živanić, koordinator Mreže U3D. Beograd, 2004. (izdanje na engleskom jeziku), tj. 2005. (izdanje na srpskom jeziku) godine.