Upravljanje i obrazovanje za održivi razvoj i evropske integracije

Upravljanje i obrazovanje za održivi razvoj i evropske integracije

Grac,WG II Publikum popelnd januar 2005. Međunarodna konferencija  „Upravljanje i obrazovanje za održiv razvoj i evropske integracije“  održana je od 27. do 29. januara 2005. u Gracu (Austrija) na Univerzitetu u Gracu (Karl – Franzens Univerzitet).  Cilj konferencije je bio preispitivanje uloge obrazovanja u demokratizaciji, stabilnosti i ekonomskom razvoju u regionu kao i njegovo uključivanje u proširenoj Evropi. Među učesnicima su bili predstavnici i donosioci odluka u evropskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Takođe, na konferenciji su bili prisutni predstavnici ministarstva obrazovanja, finansija, privrede, ministarstva rada i spoljnih poslova iz zemalja jugoistočne Evrope kao i predstavnici kancelarija za evropske integracije, parlamentarci koji se bave obrazovnim pitanjima, Pakta za stabilnost, međunarodni donatori, stručnjaci u obrazovanju i predstavnici medija. Zaključeno je da obrazovanje kao integralni faktor ekonomskog razvoja, socijalne kohezije, inovacija i kulturne raznolikosti još uvek nije u potpunosti priznato od strane političkog rukovodstva i u široj javnosti, čime bi se obezbedio dovoljan niz mera i podrška za razvoj obrazovanja na nacionalnom i evropskom nivou. Sa druge strane, evropske inicijative kao što su na primer Bolonjski proces i „Obrazovanje i obuka 2010“ su pokazale povećani uticaj na obrazovne sisteme u jugoistočnoj Evropi. Inicijative poput Inicijative za obrazovnu reformu jugoistočne Evrope (ERI SEE) jasno ukazuje na rastuću spremnost na saradnju kako na regionalnom tako i na evropskom nivou.  Na ovaj način, ERI SEE se naglašava značaj regionalnog vlasništva  i  liderstva  koji su targetirani Paktom za stabilnost jugoistočne Evrope. Imajući u vidu ove promene na konferenciji će se ponuditi platforma za razvoj sveobuhvatne perspektive na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou koja će omogućiti obrazovanju da cilja jasnije na održiv razvoj za sve tako što će uključiti sve zainteresovane strane na ovom polju. Organizator konferencije: Radna grupa za obrazovanje i mlade u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Koorganizatori: Savet Evrope, Evropska fondacija za trening, Asocijacija evropskih univerziteta, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj uz finansijsku podršku austrijskog Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu, austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova, KulturKontakt Austrija, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj provincije Štajerska i grad Grac. Na konferenciji je bio 161 učesnik. Predstavnik IIZ/DVV bio je Jochen Blanken i dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih.