Xpert komjuterski pasoš

Xpert komjuterski pasoš

Beograd, jun 2006. Društvo za obrazovanje odraslih je sa jednim od najznačajnijih partnera u oblasti IT obrazovanja nastavilo da uspostavlja sistem sertifikacije u obrazovanju odraslih u Srbiji i Crnoj Gori.  Pored uobičajenih ispita pripremljeni su novi kursevi za nezaposlene žene, kao i za grupe osoba sa hendikepom. Ovi programi biće realizovani u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Nove prostorije LINK grupe smeštene u njihovoj zgradi u Zemunu nude više od 400 kvadratnih metara na raspolaganje za realizovanje seminara i kurseva. LINK grupa je organizacija koja poseduje nekoliko međunarodnih licenci i sertifikata, a dobila je i zvaničnu dozvolu Ministarstva prosvete za osnivanje prve srpske srednje škole za IT obrazovanje i e-učenje – Beogradski koledž za informatičke nauke.