Zakonodavna inicijativa za reformu obrazovnog sistem Srbije

Zakonodavna inicijativa za reformu obrazovnog sistem Srbije

Beograd,  jun 2009. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na poziv Ministarstva prosvete sastala se grupa eksperata za obrazovanje, među kojima su bili predstavnici Ministarstva prosvete, Filozofskog fakulteta i Društva za obrazovanje odraslih, sa ciljem diskusije i razmene mišljenja o novoj reformi obrazovanja. Težište ove diskusije su bile izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Eksperti za obrazovanje odraslih posebnu pažnju posvetili su onim aspektima zakona koji se nedovoljno odnose na odrasle učenike/polaznike, kao i na izmene u ovom zakonu koje su neophodne da bi kasnije mogao biti donet i poseban Zakon o obrazovanju odraslih. Predložene su i formulacije, paragrafi i izmene koje će ovaj zakon još više približiti modernim evropskim zakonima o obrazovanju, a takođe biti i u duhu novijih saznanja pedagoške i andragoške nauke.