Završetak obuke “Računovodstvo i vođenje poslovnih knjiga”

Završetak obuke “Računovodstvo i vođenje poslovnih knjiga”

080421 BaycomBeograd, maj 2008. Svečanom dodelom sertifikata u Velikoj sali Nacionalne službe za zapošljavanje završen je još jedan ciklus obuka u okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa“. Krajem 2007. godine Društvo za obrazovanje odraslih je u koordinaciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pokrenulo obuku 30 nezaposlenih žena iz Beograda, starosne dobi 35-55 godina, sa evidencije Službe o duže nezaposlenima. Kao najtraženiji profil na tržištu Beograda izabrana je obuka za računovodstvo i vođenje poslovnih knjiga. Nacionalna služba je izvršila detaljno testiranje polaznica i selektovala 30 osoba ciljano za ovu obuku. Samu obuku, obima 120 časova, kao i polaganje završnog ispita, realizovao je centar „B.A.Y.COM“, kao provereni partner Službe. Svih 30 polaznica sa uspehom je završilo obuku, što je jedinstveni slučaj u dosadašnjoj praksi ovih zahtevnih obuka, što dovoljno govori o stepenu motivacije polaznica, kvalitetu obuke i organizacije.