Završetak projekta Zlatno doba života u Leskovcu

Završetak projekta Zlatno doba života u Leskovcu

Leskovac_zavrsnicaLeskovac, jun 2012. U Skupštini grada Leskovca u subotu, 16. juna, održan je okrugli sto o problemima i potrebama ljudi trećeg životnog doba i njihovom aktivnom uključivanju u društvene tokove. Na skupu su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti, institucija koje se bave ovom problematikom i nevladinog sektora. Okrugli sto je održan u okviru projekta „Zlatno doba života“, koji je pod pokroviteljstvom EU i nemačkog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, sproveden u pet gradova Srbije, u cilju promene slike o starima i starenju. Održani skup, podela lifleta i knjige primera dobre prakse, označili su završetak ovog projekta u Leskovcu i prvi korak ka izradi akcionog plana koji će ponuditi konkretna rešenja za ovu kategoriju građana. Zamenik gradonačelnika, Miodrag Miladinović, ukazao je na značaj uspostavljanja integrisanog sistema socijalne i zdravstvene zaštite u cilju rešavanja problema starih, bolesnih, ugroženih i marginalizovanih grupa. Lokalni partneri sa projekta sumirali su rezultate sa radionica i izložili ideje o međugeneracijskom dijalogu i saradnji. Svi lokalni mediji su propratili ovaj događaj, što predstavlja izuzetno značajnu podršku medijskoj kampanji.