Završni sastanak partnera projekta Zlatno doba života u Boru

Završni sastanak partnera projekta Zlatno doba života u Boru

Bor_zavrsnicaBor, jun 2012. Saradnici projekta Zlatno doba života iz Bora, 21. juna održali su završnu sesiju u prostorijama nevladine organizacije GRUPE 55. Povod i glavna tema ovog skupa bili su nastavak aktivnosti za brigu o starima, shodno Memorandumu koji je sa nosiocem i partnerima potpisala i Opština Bor. Pored organizatora sastanka Društva mladih istraživača Bora, na skupu su učestvovali predstavnici nevladinog sektora GRUPE 55, Udruženja ljubitelja lekovitog bilja, Gerontološkog društva, Kluba za stara lica i Centra za socijalni rad i Kompjuter centra. Ostvaren je značajan korak u realizaciji inicijativa nastalih u okviru projekta „Zlatno doba života“ i dogovorene prve aktivnosti: opremanje Kluba za stara lica sa 7 konfiguracija PC i uspostavljanje ADSL veze u čemu će pomoći RTB Bor, organizovanje informatičke obuke za jednu grupu starih lica koji će kasnije kao vršnjački edukatori nastaviti obuku drugih starijih korisnika Kluba, razvoj elektronske komunikacije i korišćenja Interneta u aktivnostima Kluba i starijih; angažovanje starijih u mirovnim većima, odnosno u sistemu medijacije u mesnim zajednicama, angažovanje starijih u narednim programima karijernog vođenja i savetovanja, realizacija letnjih programa izleta i branja lekovitog bilja, pomoć Društvu mladih istraživača u realizaciji letnje Ekološke škole u Gornjanu, jula 2012, podrška starijim u izdavanju njihovih pisanih radova, uključivanje starijih u naredene tribine GRUPE 55 i dr. Dogovoreno je da se detaljniji program uradi i prezentuje u okviru Meseca starih ljudi u oktobru ove godine.