Četvrti sastanak projekta AE-Pro

Četvrti sastanak projekta AE-Pro

aeprolismLisabon, novembar 2015. Kerigma, partnerska organizacija iz Portugala, organizovala je četvrti AE-Pro sastanak partnera u Lisabonu 26. i 27. novembra. Radni dan počeo je sa otvorenom diskusijom o iskustvima partnera koja se tiču realizacije webinara. Predstavljeni su i dosadašnji rezultati i najvažniji ishodi projekta. Prvi AE-Pro on-line trening odvijao se između maja i decembra 2015 godine, a više od 5300 profesionalaca u oblasti obrazovanja odraslih se registrovalo na platformi. Imajući u vidu da će se poslednja sesija ovog on-line treninga realizovati 15. decembra na sastanku se razgovaralo o budućnosti i organizovanju narednog treninga u 2016 godini. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su opšte rezultate evaluacije sesija. Za ovaj izveštaj takođe su korišćene i samorefleksije učesnika o procesu učenja, kao i automatski podaci o korisnicima koji su dostupni na platformi. Takođe, donesene su odluke o završnoj evaluaciji i odgovornostima u narednoj godini.