Obrazovanje odraslih i razvoj: Uloga i uticaj obrazovanja odraslih (2019)

Obrazovanje odraslih i razvoj: Uloga i uticaj obrazovanja odraslih (2019)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. U ovom broju časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ 20 autora iz celog sveta diskutuje o mnogim aspektima „uloge i uticaja obrazovanja odraslih“. Oni bliže analiziraju njegov uticaj na svet i naše živote i razmenjuju ideje o ulozi koje ono ima u razvoju i u aktuelnoj svetskoj debati o širem značaju koje učenje ima. Koju ulogu obrazovanje odraslih ima u društvu i u životu pojedinca? Kakav doprinos ono može dati u rešavanju problema siromaštva, globalizacije i digitalizacije? Kakao treneri mogu osigurati da njihovi programi i obrazovna ponuda postignu željeni učinak. I kako možemo da merimo taj učinak? Ovo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo u okviru Virtuelnog seminara 2019. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.