Obrazovanje odraslih i razvoj: Veštine i kompetencije (2017)

Obrazovanje odraslih i razvoj: Veštine i kompetencije (2017)

Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) nastavlja da inspiriše dijalog, razmenu ideja i kritičko promišljanje najrelevantnijih tema u obrazovanju odraslih. Ovim virtuelnim seminarom ICAE, u saradnji sa DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke), želi da podstakne debatu i dijalog o izabranim člancima iz časopisa „Obrazovanje odraslih i razvoj“ DVV International-a. Time se omogućava šira diskusija i dublja analiza tema pokrenutih u štampanom izdanju časopisa. Seminar koristi virtuelni prostor kao priliku za razmenu iskustava iz različitih regiona i konteksta i inspiraciju novih ideja. Virtuelni seminar 2017. se fokusira na veštine i kompetencije. Promovišući holistički pristup obrazovanju odraslih, što uključuje sve oblasti života i rada, ICAE želi da podrži diskusiju o funkcionalnim veštinama za život, za rad, aktivno građanstvo i da integralnom perspektivom predupredi cepkanje obrazovanja odraslih na usko specijalističke stavove. Ovakav pristup bi mogao doprineti prepoznavanju obrazovanja odraslih kao ključnog za dostizanja svih ciljeva održivog razvoja. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.