Obrazovanje odraslih na Zapadnom Balkanu (2015)

Obrazovanje odraslih na Zapadnom Balkanu (2015)

izvestajsr16Publikacija „Obrazovanje odraslih na Zapadnom Balkanu – Jedan empirijski pogled -“ nastala je u okviru regionalnog projekta „Confintea VI Follow-up“ mreže partnera DVV International jugoistočne Evrope, koji je finansiralo Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ). Ovim istraživanjem učinjen je napor da se obezbedi više informacija o tome ko su organizatori obrazovnih programa za odrasle u regionu zapadnog Balkana, kakva im je programska orijentacija, kako se finansiraju i kako se odnose prema kvalitetu realizacije programa, ko su realizatori ovih programa, kakav je njihov radni status i kakav je odnos prema njihovom stručnom usavršavanju? U pripremi istraživanja evidentirano je bezmalo 3000 organizatora obrazovnih programa i aktivnosti za odrasle. Sama ova baza jedan je od značajnih rezultata projekta, predstavlja osnovu za neko buduće, sveobuhvatno istraživanje. Autor: Miomir Despotović. Beograd, 2016. Publikacija je dostupna na engleskom i srpskom jeziku.