Publikacije

Andragoške studije 2 / 2011

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 1 / 2011

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Priručnik o komunikaciji i rešavanju konflikata (2010)

Microsoft Word - Komunikacijski prirucnik.docU okviru projekta „Obrazovanje za demokratiju i kulturu dijaloga“ekspertski tim Društva za obrazovanje odraslih uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international) izradio je priručnik o komunikaciji i rešavanju konflikata. Priručnik se može koristiti kao vodič za realizaciju istoimenih radionica, ali i kao preglednik teorijske nastave predmetne problematike. Ova publikacija dostupna je u elektronskoj formi na srpskom jeziku. Autor: Katarina Popović. Belgrade, 2010.

Andragoške studije 2 / 2010

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Razvoj kurikuluma u stručnom obrazovanju (2010)

strucnoMiomir Despotović u knjizi “Rаzvoj kurikulumа u stručnom obrаzovаnju: pristup usmeren nа kompetencije” daje sveobuhvаtаn pregled rаzličitih teorijа, teorijskih pristupа i modelа u rаzvoju kurikulumа u stručnom obrazovanje. Knjiga predstavlja istorijski pregled teorijskih orijentacija razvoja kurikuluma počevši od onih tradicionalnih, pa sve do onih koje su nаstаle u poslednjim decenijаmа 20. vekа. Problem koji se tretira u ovoj studiji tiče se mogućnosti uspostаvljаnjа funkcionalnih veza između kompetencijа koje se zаhtevаju u rаdu i kompetencijа koje se stiču u procesu obrаzovаnjа. Pored praktične primene predstavljenih saznanja autor sučeljava i navodi čitaoca da kritički promisli i pozicionira svoje iskustvo i razmišljanje u vezi sa različitim modelima razvoja kurikuluma u oblasti stručnog obrazovanja. Beograd, 2010. godine.

Andragoške studije 1 / 2010

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Obrazovanje odraslih kao odgovor na globalnu krizu – Snage i izazovi profesije (2010)

U3D-7Publikacija „Obrazovanje odraslih kao odgovor na globalnu krizu – Snage i izazovi profesije“ je zbornik radova međunarodne konferencije posvećene profesionalnom identitetu i profesionalnom osposobljavanju andragoga. Konferenciju su, u novembru 2009. godine organizovali Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji, Katedra za andragogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, povodom 30 godina Katedre i 25 godina Instituta. Urednici: Snežana Medić, Regina Ebner i Katarina Popović. Beograd, 2010. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.

Andragoške studije 2 / 2009

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 1 / 2009

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške osnove visokoškolskog obrazovanja (2009)

visokStudija „Andragoške osnove visokoškolskog obrazovanja“, autora Dušana M. Savićevića, razmatra probleme visokoškolskog obrazovanja sa stanovišta andragogije. U studiji je učinjen napor uspostavljanja istorijske vertikale od antičkih društava do savremenih tendencija razvoja visokog obrazovanja. Beograd, 2009. godine.

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (programski/prosvetni ogled kao aktivna mera) 2009

Korice FOOO final Publikacija „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih“ napisana je sa nakon realizacije ogleda „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma“ koja je probleme u funkcionalnom osnovnom obrazovanju (FOO) u Srbiji učinila posebno vidljivim. Potrebe potencijalnih korisnika FOO i rezultati analize obrazovne strukture u Srbiji su bili prioritetni motiv za pisanje publikacije. Prioritetni motiv za izradu ove publikacije su potrebe potencijalnih korisnika i rezultati analize obrazovne strukture stanovništva Srbije, a cilj publikacije je davanje doprinosa altuelnim nacionalnim strategijama, reformskim procesima i, u celini, evropskom pravcu razvoja Srbije – posebno u kontekstu reforme obrazovanja odraslih. Autori: Snežana Medić, Katarina Popović, Miomir Despotović, Mirjana Milanović. Beograd, 2009. Knjiga je dostupna na srpskom i engleskom jeziku.

Nacionalni izveštaj o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih, Srbija (Confintea VI) 2009

confinteanat09Nacionalnim i zajedničkim – regionalnim izveštajem o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih u jugoistočnoj Evropi zemlje našeg regiona su se pridružile i predstavile na VI Confintea konferenciji, održanoj u Belemu u maju 2009. godine i tako uzele učešća u kreiranju Belemskog akcionog plana. Pre same konferencije u Belemu, rezultati izveštaja su predstavljeni na pripremnoj Panevropskoj konferenciji u Budimpešti u decembru 2008. godine. Autori nacionalnog izveštaja: Snežana Medić, Katarina Popović, Mirjana Milanović. Izdavač: Društvo za obrazovanje odraslih, Beograd, 2009. Izveštaj je dostupan na srpskom i na engleskom jeziku. Autori regionalnog izveštaja: Anelia Dimitrova, Katarina Popović i Snežana Medić. Izdavač: DVV International, Bon, 2009.

Andragoške studije 2 / 2008

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 1 / 2008

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 2 / 2007

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 1 / 2007

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Deutsch special 1 (2007)

deutchspecDeutsch special 1® namenjen je prvenstveno mladim, diplomiranim germanistima, polaznicima jednogodišnjeg seminara postdiplomske specijalizacije, koji se održava u okviru Prevodilačke škole Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu. Ovaj specifični priručnik je namenjen usavršavanju odraslih sa već solidnim znanjem nemačkog jezika. Prema jedinstvenoj evropskoj jezičkoj klasifikaciji on odgovara kategoriji C1-C2, dakle najvišem stepenu jezičke osposobljenosti. Autor: Zoran R. Jovanović. Beograd, 2007. godine.

Obrazovanjem do rekreacije (2007)

rekoKnjiga „Obrazovanjem do rekreacije“ je sveobuhvatan pregled mesta susretanja između oblastima rekreacije i obrazovanja. Autor iz istorijskog ugla objašnjava postojeće teorije i praksu u oblasti obrazovanja. Knjiga je pre svega namenjena studentima, ali i svim stručnjacima koji prepoznaju korist od međusobne povezanosti obrazovanja i rekreacije. Autor: Bojan Lazarević. Beograd, 2007. godine.

Andragoške studije 2 / 2006

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Andragoške studije 1 / 2006

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs