Curriculum GlobALE (2014)

Curriculum GlobALE (2014)

GlobALEOva publikacija je rezultat zajedničkog napora Nemačkog Instituta za obrazovanje odraslih (DIE) i Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (DVV International) da se razvije osnovni kurikulum za obučavanje trenera odraslih, u skladu sa osnovnim principima obrazovanja odraslih, koji će zadovoljavati međunarodne naučne standarde i biti prihvatljiv za upotrebu na međunarodnom nivou. Primarna svrha ove inicijative bila je da se unapredi profesionalizacija trenera odraslih, obezbeđujući zajednički referentni okvir i obezbeđujući univerzalni program obuke trenera, kao i podsticanje razmene znanja između trenera odraslih širom sveta. Curriculum globALE je kreiran na tri stuba: postojećim programima treninga trenera odraslih iz konteksta projektnog rada DVV International; Postojećim nacionalnim sistemima kvalifikacija i standarda za nastavnike za odrasle; Transnacionalnim standardima kompetencija za trenere odraslih, koji su sastavljeni u okviru evropskih projekata. Autori: Suzana Latke, Katarina Popović, Jesko Waikert. Izdanje na srpskom: Beograd, 2014. Publikacija je dostupna na srpskom jeziku.