Doprinos javnoj raspravi o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Doprinos javnoj raspravi o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

jrpBeograd, jul 2015. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom 29. jula 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, organizovalo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, uz prisustvovalo preko sto predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija. Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije i mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih predstavio je prisutnima postojeće aktivnosti Društva koje koincidiraju sa većinom aktivnosti koje predviđa Akcioni plan u poglavlju “Neformalno obrazovanje” i postavio pitanje kojim konkretnim merama će Republika Srbija pružiti podršku civilnom sektoru koji realizuje deo aktivnosti iz domena odgovornosti institucija Republike, predviđenih Strategijom.