Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je na manifestaciji Dani seniora na Zvezdari

Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je na manifestaciji Dani seniora na Zvezdari

SeniorsDayBeograd, septembar 2015. 21. septembra započeli su ovogodišnji Dani seniora na Zvezdari, stručnim skupom na temu “Aktivacija i aktivizam seniora u Beogradu – potrebe i mogućnosti”. Ovo je tradicionalno okupljanje socijalnih partnera i profesionalaca, koji deluju u oblasti obrazovanja, socijalnog rada i zdravlja seniora, koje organizuje Volonterski centar opštine Zvezdara. Fokus diskusije je bio na prevenciji i lečenju demencije, pošto je 21. septembar i Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su pomenuli važnost učenja u prevenciji patoloških procesa starenja. Upravo uvažavajući iskustvo koje seniori poseduju, oni su prepoznati kao glavni resurs za sprovođenje obrazovnih aktivnosti u zajednici. Najavljen je i predstojeći Festival učenja odraslih, a stari i novi partneri su pozvani da se pridruže inicijativi osnivanja centra za učenje u zajednici. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su na skup doneli i nekoliko primeraka knjige dobrih praksi sa projekta “Zlatno doba života”, za koje su novi partneri pokazali veliko interesovanje pa su zamolili za dodatne primerke. Sastanak je završen sa velikim entuzijazmom za implementaciju pomenutih ideja za poboljšanje kvaliteta života starijih.