Društvu za obrazovanje odraslih organizovalo on-line predavanje o metodama primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih

Društvu za obrazovanje odraslih organizovalo on-line predavanje o metodama primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih

webinartamsiBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je on-line predavanje Metode primenjenog pozorišta u obrazovanju odraslih: legislativno pozorište u zatvoru 10. novembra u okviru EU projekta Evropska platforma za usavršavanje (mladih) stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih (AE_PRO). Docentkinja dr Tamara Nikolić Maksić, sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održala je predavanje i sačinila koncept za jednonedeljnu nastavnu jedinicu za AE-PRO obrazovnu platformu (http://www.ae-learning.eu/course/view.php?id=64). Nikola Koruga, rukovodilac projekta Društva za obrazovanje odraslih, bio je producent on-line predavanja. Opšti cilj nastavne jedinice je da se treneri, koji se bave obrazovanjem odraslih, informišu o prednostima upotrebe primenjenog pozorišta, interaktivnih metoda rada i dramskih tehnika u obrazovnom kontekstu, sa naglaskom na legislativnom pozorištu primenjenom u kazneno-popravnim institucijama. Dodatno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nekoliko praktičnih teatarskih tehnika, kao i da ih isprobaju tokom on-line predavanja, kroz predstavljanje zadataka.