Učenje i starenje (2004)

Učenje i starenje (2004)

ustarenjeOva studija profesora Savićevića bavi se odnosima između učenja i starenja. To je oblast koja je privukla veliku pažnju brojnih naučnika u proteklih nekoliko decenija. Problemu se pristupa na interdisciplinaran način, a u okviru filozofije celoživotnog učenja. Knjiga sadrži deset poglavlja. Prvo poglavlje je posvećeno starosti kao civilizacijskom problemu, u drugom poglavlju se razmatraju socijalne i naučne osnove starenja, treće poglavlje se odnosi na demografske promene i starenje. Četvrto poglavlje razmatra komparativne perspektive obrazovanja starih, peto poglavlje razmatra pravce razvoja i učenja kod starih, a šesto se odnosi na ljude u trećem dobu kao studente. Sedmo poglavlje posvećeno je obrazovnim potrebama i interesovanjima starih, osmo poglavlja razmatra izbor sadržaj i organizaciju učenja kod starih, a u desetom delu sledi zaključak. Autor: Dušan Savićević. Beograd, 2004. godine.