Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih (2014)

Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih (2014)

Naslovna - Globalna i evropska politikaKnjiga Katarine Popović „Globalna i evropska politika obrazovanje odraslih – koncepti, paradigme i pristupi“ je nova studija iz oblasti međunarodnog obrazovanje odraslih. Ova publikacija predstavlja izuzetan naučni doprinos promišljanju politika obrazovanje odraslih, ali i teorijskom razvoju ove oblasti. U knjizi su predstavljeni ključni međunarodni akteri u obrazovanje odraslih, kao i njihova uloga na svetskoj sceni. Čitaoci se već na samom početku metaforama u naslovima poglavlja uvode u kritičku analizu politika međunarodnih organizacija koje deluju u području obrazovanja odraslih. Knjiga se sastoji od sledećih ključnih poglavlja: UNESCO: Globalna dadilja, SVETSKA BANKA: Buldožer sa novčanikom, OECD: Siva eminencija, Evropska unija: patuljak i div, Civilno društvo: Kritični prijatelj ili smrtni neprijatelj? Politika obrazovanja odraslih posle 2000: Sudar titana, Završna razmatranja: U makazama paradigmi. Izdavači: Društvo za obrazovanje odraslih, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Beograd, 2014.