Konferencija „Sunčana jesen života“

Konferencija „Sunčana jesen života“

Bačka Palanka, oktobar 2012. Povodom Evropske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti Gerontološki centar i Omladinski klub Bačka Palanka su u ponedeljak 1. oktobra, u okviru Svetskog dana starih, u Bačkoj Palanci organizovali konferenciju pod nazivom „Sunčana jesen života“. Na samom početku nastupili su članovi pevačke grupe CTKU „Kosta Abrašević“ iz Bačke Palanke, a potom su usledile četiri prezentacije: Odlike starenja i starosti, Starenje kao prirodan proces, Iskustva u radu sa starima – primeri dobre prakse i Aktivno starenje iz perspektive mladih. Dušan Zdravković iz Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda je predstavio rezultate projekta „Zlatno doba života“ kao primer dobre prakse u promovisanju lepše i aktivnije starosti, a izložba fotografija koja je nastala tokom ovog projekta je potom svečano poklonjena upravo opštini Bačka Palanka. Na kraju su predstavljene smernice na koji način unaprediti položaj starih na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.