Nacionalni izveštaj o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih, Srbija (Confintea VI) 2009

Nacionalni izveštaj o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih, Srbija (Confintea VI) 2009

confinteanat09Nacionalnim i zajedničkim – regionalnim izveštajem o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih u jugoistočnoj Evropi zemlje našeg regiona su se pridružile i predstavile na VI Confintea konferenciji, održanoj u Belemu u maju 2009. godine i tako uzele učešća u kreiranju Belemskog akcionog plana. Pre same konferencije u Belemu, rezultati izveštaja su predstavljeni na pripremnoj Panevropskoj konferenciji u Budimpešti u decembru 2008. godine. Autori nacionalnog izveštaja: Snežana Medić, Katarina Popović, Mirjana Milanović. Izdavač: Društvo za obrazovanje odraslih, Beograd, 2009. Izveštaj je dostupan na srpskom i na engleskom jeziku. Autori regionalnog izveštaja: Anelia Dimitrova, Katarina Popović i Snežana Medić. Izdavač: DVV International, Bon, 2009.