On-line predavanje o situacionim barijerama i sposobnostima za učenje funkcionalno nepismenih pojedinaca organizovan je u Društvu za obrazovanje odraslih

On-line predavanje o situacionim barijerama i sposobnostima za učenje funkcionalno nepismenih pojedinaca organizovan je u Društvu za obrazovanje odraslih

webinarbroadsasBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je on-line predavanje Situacione barijere i sposobnosti za učenje funkcionalno nepismenih polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji 3. novembra u okviru realizacije EU projekta Evropska platforma za usavršavanje (mladih) stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih (AE_PRO). Nikola Koruga, projektni menadžer Društva za obrazovanje odraslih bio je producent on-line predavanja. Aleksandar Bulajić, MPhil, istraživač i asistent na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održao je predavanje i sačinio je koncept za jednonedeljnu nastavnu jedinicu na AE-PRO obrazovnoj platformi (http://www.ae-learning.eu/course/view.php?id=65). Opšti cilj nastavne jedinice je da se učesnici, širom Evrope, upoznaju sa ključnim pitanjima o situacionim barijerama i kognitivno-funkcionalnim karakteristikama nepismenih odraslih, koji su uključeni u program osnovnog obrazovanja odraslih. Dodatno, učesnici imaju i priliku da upoznaju model funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji, kao i istraživanja iz oblasti radne memorije.