Obrazovanje o životnoj sredini na putu ka evropskim standardima (2004)

Obrazovanje o životnoj sredini na putu ka evropskim standardima (2004)

eco Publikacija „Obrazovanje o životnoj sredini na putu ka evropskim standardima“ predstavlja zbornik radova sa istoimene regionalne konferencije održane u decembru 2004. godine. Urednik: Jovan Angelus, izdavač: Ecolibri-Bionet, Beograd, 2004.