Prijem EAEA i NIACE članica u Evropskom parlamentu

Prijem EAEA i NIACE članica u Evropskom parlamentu

Klag i Brisel 04.05 34Evropski parlament, april 2005. 19. aprila 2005. Pal Šmit, potpredsednik Komiteta za obrazovanje i kulturu i član Evropskog parlamenta je priredio prijem za članove EAEA i NIACE. Cilj prijema je bila prilika zainteresovanim stranama da se sretnu i diskutuju kako obrazovanje odraslih može da doprinese Evropskoj godini građanstva, celoživotnom učenju i Lisabonskoj strategiji. Srbiju i Crnu Goru je predstavljala dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih i članica EAEA.