Priprema nacionalnog GRALE izveštaja o napretku

Priprema nacionalnog GRALE izveštaja o napretku

graleiiBeograd, avgust 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je tokom jula i avgusta pružilo bitnu tehničku i stručnu pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u izradi nacionalnog GRALE izveštaja o napretku. Podaci iz ovog trogodišnjeg izveštaja će se koristiti za izradu trećeg Globalnog izveštaja o obrazovanju i učenju odraslih (GRALE III). Svrha GRALE III je osvrt na napredak ostvaren u postizanju i implementaciji ciljeva Belemskog okvira za akciju (usvojenog 2009. godine). Kreiranje ovakvih pregleda je od velikog značaja za oblast obrazovanja i učenja odraslih na nacionaolnom nivou, jer redovna sistematizacija podataka pruža za državu veoma značajan detaljan uvid u ovu oblast. Saradnja između Ministarstva i Društva omogućila je prikupljanje sveobuhvatnih podataka uzimajući u obzir različite perspektive. GRALE III će biti još jedan značajan dokument za proces reformi u oblasti obrazovanja u Srbiji.