Realizovane istraživačke aktivnosti u Noći Muzeja 2014

Realizovane istraživačke aktivnosti u Noći Muzeja 2014

nocmuzejaBeograd, jun 2014. Društvo za obrazovanje odraslih angažovalo je pet timova kako bi tokom Noći Muzeja, najveće nacionalne manifestacije ovog tipa, održane 7. Juna 2014. godine, evaluiralo obrazovne aspekte institucija kulture u Beogradu. Naši saradnici koristili su se sveobuhvatnim i preciznim instrumentom za ispitivanje kapaciteta muzeja za realizaciju obrazovnih programa visokog kvaliteta. Istraživanje je pripremna aktivnost za naredni Festival učenja odraslih i prvi korak ka predstavljanju i pilotiranju ideje o obrazovanje u zajednici predstavnicima širokog spektar institucija u zemlji. Nakon analize prikupljenih podataka biće sačinjen set preporuka za razvoj i unapređenje obrazovnih programa za svaku evaluiranu instituciju, što će činiti osnovu za dalje aktivnosti i argumente za lobiranje.