Trening za pripremu projekata za inicijative učenja u zajednici

Trening za pripremu projekata za inicijative učenja u zajednici

festival15Beograd, oktobar 2015. Prva od tri obuke, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama Crvenog krsta Beograd u period 23-24.10.2015.g. Na osnovu analize potreba organizacija koje organizuju učenje u zajednici, urađene u julu mesecu, nekoliko tema je objedinjeno u tri obuke: „Projekti i prikupljanje sredstava“, „Aktiviranje zajednice“, „Kreiranje i realizacija obrazovnih aktivnosti“. U obukama će učestvovati predstavnici 35 organizacija iz 6 gradova Srbije. Na prvoj obuci učestvovalo je 19 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Društvo za obrazovanje odraslih je obuku organizovalo u saradnji sa Građanskim inicijativama, a realizovali su je trenerke Snežana Stojanović i Đurđa Đukić. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika u prikupljanju sredstava i pisanju predloga projekata, jer se većina inicijativa učenja u zajednici i finansira po projektnom principu. Učesnici su obuku ocenili kao izuzetnu. što nije čest slučaj sa obukama na ovu temu. Zabeležen je i jedan disonantni ton u evaluaciji seminara. Na pitanje: U kojoj meri su ispunjena Vaša očekivanja? jedan po polaznika je odgovorio: „Nimalo!“ Objašnjenje odgovora je glasio: „Očekivao sam da se dosađujem, a nisam“.